Bedriftslån på dagen – Slik blir du finansiert – Fornye.no

Bedriftslån på dagen

Bedriftslån på dagen betyr at du får lån eller kassekreditt til bedriften din på under en dag etter at søknaden er sendt. I denne artikkelen skal se hvordan vi får et lån på dagen til din bedrift.

Del denne guiden
Bedriftslån på dagen

I denne artikkelen

Hvorfor trenger du bedriftslån?

Når man skal starte opp en bedrift er det ingen tvil om at det krever litt kapital for å komme i gang. Det skal gjøres innskudd, investeringer i utstyr og man skal sikre seg god likviditet for å kunne komme godt i gang fra start. Dessverre stilles det ofte store krav til sikkerhet når man trenger finansiering, og dette kan gjøre det vanskelig for små bedrifter å komme i gang.

Oppstart av et nytt selskap

I oppstartsfasen av et selskap skal det gjøres en del investeringer, og mange trenger derfor finansiering. Uavhengig av hvilket type selskap man skal opprette, og hva slags bransje man ønsker å arbeide i, vil det utvilsomt være behov for kapital.

Skal man starte et AS vil man ha behov for et startinnskudd på minimum 30 000 kroner. Deretter skal man investere i nødvendig utstyr og maskinpark til å komme i gang med arbeidet.

Driver man for eksempel i anleggs- eller transportbransjen vil man trenge stort kapital for å kjøpe inn nødvendige maskiner og transportmidler. I tillegg vil man høyst sannsynlig ha behov for teknologisk utstyr som PC, skjermer, printer, diverse kontorrekvisita og møbler til kontoret.

Nødvendigvis også må man muligens leie lokaler, og man vil ha behov for regnskapsfører eller programvare for å føre regnskapet selv. Det lyser raskt gjennom at man vil ha behov for større kapital enn selve innskuddet. For å gjøre disse investeringene mulige, vil man som oftest ha behov for et bedriftslån.

Opptil 2 000 000 kr
Priseksempel: 500 000 kr. o/1 år, eff. rente 12,40%, mnd.geb. 249 kr. Kost. 32 383,- Totalt: 532 383,-
Fra 0,79%

Eff.rente

249,-

Månedspris

1 minutt

Svartid

LÅNEBELØP

Opptil 2 000 000 kr

RENTE FRA

0,79%

MÅNEDSPRIS

249,-

SVARTID

1 minutt

Planlegging

I etableringsfasen av en ny bedrift er planleggingen helt essensiell for å sikre god drift fra første dag. Man må gjøre seg gode vurderinger av behovet for en ny bedrift i markedet for å kunne sikre at det vil være behov for tjenestene man ønsker å tilby.

Det er svært viktig at man i denne prosessen klarer å svare på hvor man er i dag, hva man ønsker å oppnå, hvor mye det kommer til å koste, og hvordan man skal komme seg dit. Det å ha en klar markedsstrategi og en tydelig kundegruppe vil gjøre salget av tjenestene mye enklere.

Bankene er også opptatt av at man har en tydelig forretningsidé når man skal søke om lån til oppstarten. Man må kunne fremvise realistiske planer og budsjetter for bedriften for at banken skal få trygghet i at prosjektet kan lykkes.

En av de store fallgruvene man kan havne i er nettopp det å ikke ha laget et realistisk budsjett fra start. Dersom man undervurderer kostnadene, og overvurderer inntektene vil man ha dårlige forutsetninger for å kunne lykkes. Med et dårlig planlagt budsjett vil man fort kunne oppleve betalingsproblemer når fakturaene starter å forfalle.

For å sikre god likviditet er det derfor veldig viktig at man har god kontroll på fakturering av arbeid, og sørger for å fakturere kundene umiddelbart etter oppdraget er utført. I startfasen er det svært nødvendig å få inn penger raskt slik at man evner å betale forfalte regninger og forpliktelser til riktig tid. Har man gjort en god jobb med planleggingen vil man oppleve at etableringen og startfasen vil gå mye enklere for seg, og man vil ha sikret en god grunnpilar bedriften kan vokse på.

Slik får du bedriftslån på dagen

I oppstartsfasen har man gjerne ikke stort med eiendeler man kan sette som sikkerhet, og dette kan ofte føre til utfordringer når man har behov for et bedriftslån.

Aprila Bank har heldigvis løsningen for de som står i en slik situasjon. Når man søker om et bedriftslån vil man få muligheten til å løse utfordringene som kommer med oppstarten av et nytt firma.

Aprila gir deg som selvstendig næringsdrivende forutsigbarhet, full oversikt over nedbetalingstiden og god kontroll over bedriftens økonomi helt fra første dag. De vet at nye bedrifter ofte har behov for kapital raskt, og tilbyr derfor svar på søknaden i løpet av veldig kort tid. Faktisk kan man enkelt fylle ut skjemaet på nettsiden og få svar på den i løpet av en time.

Dette gjør at prosessen for å få et bedriftslån blir mye enklere for de som ønsker å starte opp en ny bedrift. Ikke bare får man svar på søknaden svært raskt, men får man søknaden godkjent vil man også få pengene tilgjengelig på konto innen bare et par dager.

Alle banker krever pant - Må jeg ha sikkerhet før jeg får bedriftslån?

Svaret er både ja og nei – La oss lese nærmere på hvordan dette fungerer.

Næringskausjon

Det høres kanskje litt for godt ut til å være sant at man kan søke om lån helt uten sikkerhet. Aprila har muligheten til å tilby dette fordi de benytter næringskausjon fremfor pant i sine lånesøknader.

I praksis betyr dette at banken får en garanti fra en person for at hele lånebeløpet og påløpte renter blir betalt. Dette bidrar til en bekreftelse og trygghet for banken på at låntakeren har tro på at oppstarten av selskapet er en god investering.

Lånet vil da ikke være bundet opp mot pant i varelager, private boliger eller annet materiell bedriften innehar. Dersom lånet ikke skulle bli betalt, og det heller ikke er midler i bedriften som kan betale for lånet vil den personlige garantisten sørge for at beløpet blir betalt etter avtalen. Siden det kun er mulig for en person til å signere den personlige garantien anbefaler Aprila Bank at man oppretter en intern avtale om håndteringen av denne garantien dersom det mot formodning skulle bli nødvendig.

Garantien påvirker ikke den private økonomien, og vil ikke dukke opp dersom man skulle søke om et privat lån. Når man står som personlig garantist vil man i god tid før eventuelle krav sendes til inkasso få beskjed om at renter tilknyttet lånet ikke er betalt. Man vil altså hele tiden underrettes dersom avdrag og renter ikke blir betalt, og få muligheten til å gjøre opp før ytterligere gebyrer og renter påløper hos et inkassoselskap.

Skulle man da ikke betale disse kravene, vil saken allikevel sendes til en inkassopartner som håndterer kravet videre. Da vil salærer og ytterligere renter kunne påløpe, og om bedriften fortsatt ikke evner å betale kravene vil den personlige garantisten stilles ansvarlig for tilbakebetalingen.

Hold deg oppdatert med de beste tilbudene året rundt

Send meg en e-post med pengebesparende tilbud og eksperttips

Les mer om Personvern