Axo Finans

Vurdering av AXO Finans Forbrukslån

Axo Finans er en formidler av forbrukslån på vegne av sine samarbeiderpartnere (banker). Axo er ikke en bank, men deres oppgave er og sikre deg det beste forbrukslånet utifra din personlige økonomi. Med AXO sparer du mye tid, fordi når du søker på forbrukslån via AXO sender de ut søknaden til alle banker de samarbeider med, dette er gunstig fordi da må bankene konkurrere for og sikre deg som kunde.

Axo formidler lån fra 10 000 kr til 500 000 kr, de tilbyr nedbetalingstid på inntil 15 år. Rentenivået vil variere avhengig av hvilken bank du takker ja til. Men gj. snitt på renten er på 6,81%.

Søkekriterier hos AXO Finans

Axo Finans stiller minmumskrav for personer som ønsker seg et forbrukslån. Axo krever at du er norsk statsborger, og minst har en inntekt på 200 000 kroner i året. Hvis du ikke har norsk statsborgerskap må du ha bodd sammenhengende i Norge i over 3 år. Kravene vil forbli de samme uansett størrelse på lånet du søker. Du må ha fylt minst 25 år før du kan søke om forbrukslån via AXO Finans.