Barneforsikring

Personforsikringer: Barneforsikring - Alt du må vite før du velger

Barneforsikring
Leo Lunde
Publisert juli 15, 2023

Skrevet av Leo Lunde

Del på:

Kortversjonen

 • Barneforsikring med god dekning ligger mellom 4.000 til 6.500 kroner per år.
 • Forsikring på barnet varer frem til barnet er 26 år
 • Utbetalingen fra barneforsikring kan ligge fra 600.000 til 1,1 millioner (basert på dekning)
 • Barneforsikring er ikke pålagt

I en verden der usikkerhet er den eneste sikkerheten vi har, er det ingen tvil om at vi som foreldre ønsker å skape et sikkerhetsnett for de vi elsker mest. Hva om det verste skulle skje? Har du midlene som trengs for å ta vare på et barn som blir utsatt for en alvorlig ulykke? Er barna godt sikret hvis de skulle bli ufør i ung alder? For mange av oss er svaret et ubehagelig «kanskje ikke». Men det er her barneforsikring kommer inn.

Men hvordan vet du hvilken barneforsikring som er best for barnet ditt? Og hva bør du se etter når du prøver å navigere deg frem i jungelen av ulike forsikringsselskaper og tilbud? 

Men før vi går nærmere inn på alt dette, skal vi se kort på hvorfor barna faktisk trenger en barneforsikring. 

Det viktigste først:

 • Barneforsikring er en type forsikring som gir økonomisk beskyttelse for barnet ditt i tilfelle uforutsette hendelser som ulykker, sykdom eller uførhet. Denne forsikringstypen inneholder flere dekninger, inkludert uføredekninger og dekninger for ulike typer sykdommer eller ulykker.

 • Hovedgrunnen til å tegne barneforsikring er å sikre økonomisk støtte for barnet ditt, spesielt hvis det blir ufør i ung alder.

 • Du kan tegne barneforsikring for barnet ditt fram til det fyller 16-18 år, og forsikringen varer vanligvis til barnet er 26 år. Prisen varierer mellom 4.000 og 6.500 kroner per år, avhengig av hvilken dekning du ønsker.

 • Når du velger barneforsikring, bør du vurdere hvilke dekninger som følger med, hvor gode de er og selvsagt prisen. Da kan det være nyttig å sammenligne flere ulike forsikringer gjennom Fornye.no, så lar du forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Hva er barneforsikring?

Barneforsikring er en type forsikring som gir økonomisk beskyttelse for barnet ditt i tilfelle uforutsette hendelser som ulykker, sykdom eller uførhet. Denne typen forsikring er vanligvis sammensatt av flere forskjellige dekninger, inkludert uføredekninger (uførepensjon og engangsutbetaling ved uførhet) og dekninger for ulike typer sykdommer eller ulykker.

Les også: Beste husforsikring

Hvorfor tegne barneforsikring?

Hovedgrunnen til å tegne barneforsikring er for å sikre økonomisk støtte for barnet ditt, spesielt i tilfelle det blir ufør i ung alder. Med dekning for ung ufør og støtte fra forsikringen kan barnet få en uføretrygd på rundt 325 000 kroner, og dette kan selvsagt være avgjørende for barnets livskvalitet om det verste skulle skje. I tillegg kan barneforsikring bidra til å dekke uforutsette kostnader som kan oppstå i forbindelse med barnets sykdom eller ulykke.

Få tilbud på barneforsikring

Gratis og uforpliktende

I samarbeid med Tjenestetorget

Hvordan, når og hvor mye koster en barneforsikring?

Du kan tegne barneforsikring for barnet ditt fram til det fyller 16-18 år, og forsikringen varer vanligvis til barnet er 26 år. Prisen for en barneforsikring som gir gode uføredekninger varierer mellom 4.000 og 6.500 kroner per år, avhengig av hvor omfattende dekning du ønsker.

Hvordan velge riktig barneforsikring?

Å velge riktig barneforsikring kan være en utfordrende oppgave, gitt det brede spekteret av tilgjengelige alternativer. Her er noen punkter du bør vurdere, som ulike barneforsikringer kan gi dekning for. 

 • Uføredekning: Dette er et kritisk aspekt å vurdere. Sørg for at forsikringen du velger gir tilstrekkelig dekning på både uførepensjon og uførekapital.

 • Dekning ved sykdom eller ulykke: Forsikringen bør inkludere medisinsk invaliditet etter ulykke eller sykdom, og behandlingsutgifter etter ulykke. Sjekk dekningssummene for disse aspektene.

 • Andre fordeler: Vurdere ekstra fordeler som psykologtjenester, legetjenester, hjelp med boligombygging og tekniske hjelpemidler, dagpenger ved sykehusopphold, utvidet hjelpestønad fra NAV, og engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Når du skal tegne barneforsikring er det lurt å sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaper hos Fornye.no. Da konkurrerer hvert selskap om deg som kunde, og i tillegg til å gi deg enda bedre priser kan du enkelt sammenligne hvilke dekninger du får for pengene hos de ulike forsikringsselskapene. 

Mer om de ulike dekningene i barneforsikring

Uførepensjon

For å kvalifisere for uførepensjon, må barnets uførhet være minst 40-50% og vare i over 12 måneder. Mange forsikringsselskaper tilpasser utbetalingene i forhold til graden av uførhet.

Dette betyr at dersom barnet ditt er 40-50% arbeidsufør, vil du motta 40-50% av den totale uførepensjonen. Noen selskaper, derimot, vil utbetale hele summen så lenge barnets uførhet overgår terskelen på 40-50%.

Uførepensjon kan utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Med en slik varighet kan den totale verdien av uførepensjonen bli betydelig høy. For eksempel, dersom uførepensjonen utbetales fra barnet fyller 20 år, vil totalbeløpet etter 47 år utgjøre 5.239.419 kroner, gitt en årlig utbetaling på 1 G (111.477 kroner).

Det er viktig å merke seg at mange forsikringsselskaper ikke justerer de årlige utbetalingene i takt med inflasjonen, noe som betyr at kjøpekraften til utbetalingen vil minke over tid.

Engangsutbetaling ved uførhet

Engangsutbetaling ved uførhet blir utbetalt når barnet har vært minst 50% arbeidsufør i over 2 sammenhengende år, og uførheten er bedømt som permanent. Hele forsikringssummen utbetales uten noen form for gradering. Utbetalingen kan variere fra 600.000 kroner til 1,1 million kroner, avhengig av forsikringspolisen.

Ulykkesutbetaling

Ulykkesforsikring er en integrert del av mange barneforsikringer, som kan gi økonomisk støtte ved død, medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, samt behandlingsutgifter ved sykdom.

Utbetalingene ved en ulykke blir vanligvis justert i forhold til graden av invaliditet. Dersom invaliditetsgraden er 50%, vil du motta 50% av den totale forsikringssummen. Noen selskaper dobler imidlertid utbetalingen dersom invaliditetsgraden overstiger 50%.

Det er også forsikringsdekninger spesifikt for medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, samt behandlingsutgifter etter ulykke. Disse dekningene er varierte og avhenger av det individuelle forsikringsselskapet.

Ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler

En del av forsikringspakken kan også inkludere støtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, samt tekniske hjelpemidler for å forbedre barnets hverdag.

Alvorlige sykdommer

Hvis barnet ditt rammes av en alvorlig sykdom, tilbyr mange barneforsikringer en engangsutbetaling. Dette kan være en uvurderlig økonomisk støtte i en krevende tid, og kan gi rom for å redusere arbeidstiden eller dekke uforutsette utgifter.

Det er viktig å merke seg at betingelsene og vilkårene for disse forsikringene kan variere sterkt mellom forskjellige selskaper. Det anbefales derfor å undersøke og sammenligne ulike tilbud før du tar en endelig beslutning.

Dagpenger ved sykehusopphold

Familier kan få dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet. Dette gis vanligvis når oppholdet har vart mellom 7 og 14 dager, med de fleste forsikringsselskaper som gir erstatning fra første dag. Denne støtten kan variere mellom 450 og 1.150 kroner per dag, og varer normalt opp til 365 dager. Vær oppmerksom på at opphørsalderen for denne type forsikring ofte er tidligere enn 26 år, med flere selskaper som setter den til 18-20 år.

Hjelpestønad

Hjelpestønad tilbys til familier der barn, på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, har et særlig behov for pleie og tilsyn, og pleies privat av for eksempel foreldre. Utbetalingen forutsetter at det er innvilget hjelpestønad fra NAV, og ligger normalt i området 80-170.000 kroner årlig.

Legetjenester og psykologtjenester

Flere barneforsikringer inkluderer legetjenester, som muligheten for å stille spørsmål til leger og sykepleiere eller foreta videosamtaler med lege. Noen selskaper tilbyr også psykologtjenester, enten som en del av legetjenesten eller som en separat tjeneste.

AV 1 Robot

Noen forsikringsselskaper tilbyr lån av en AV 1 Robot, en løsning for barn som må være borte fra skolen på grunn av sykdom eller skade. Denne roboten fungerer som barnets avatar, slik at de kan delta i skoleaktiviteter fra hjemmet.

Få tilbud på barneforsikring

Gratis og uforpliktende

I samarbeid med Tjenestetorget

Behovet for Barneforsikring

Selv om man i Norge er sikret nødvendig medisinsk behandling fra det offentlige ved alvorlig sykdom eller skade, og barn er ulykkesforsikret gjennom skole, barnehage og idrettsforeninger, kan sykdom eller ulykke ha vidtrekkende økonomiske konsekvenser for familier. Dermed ser mange foreldre behovet for en barneforsikring som et supplement til offentlig støtte.

En av hovedgrunnene til at foreldre velger barneforsikring er dekningen ved barnets fremtidige uførhet. Skulle barnet ditt bli invalid eller ufør, vil utbetalingen fra offentlige ordninger typisk være begrenset til minste pensjonsnivå, gitt at barnet ennå ikke har begynt å jobbe og ikke har opptjent pensjonsrettigheter.

De mest verdifulle delene av barneforsikringen ligger derfor i dekningene som tar høyde for potensielle store utgifter, eller tap av barnets fremtidige arbeidsinntekt. Siden sykdom er hovedårsaken til barns uførhet, er det essensielt å undersøke forsikringsselskapenes erstatninger ved arbeidsuførhet.

Viktige dekninger i barneforsikring inkluderer:

 • Årlig utbetaling ved uførhet og engangsutbetaling ved uførhet
 • Engangsutbetaling ved sykdom/ulykke
 • Nødvendig ombygging ved sykdom
 • Engangsutbetaling ved konstatert sykdom

Alternativer til barneforsikring

Selv om en slik forsikring kan være nyttig, er det ikke et absolutt krav, og for mange gir det mer mening å forsikre de voksne, slik at barna får utbetaling og et sikkerhetsnett hvis noe skulle skje med oss. Her er noen alternativer til barneforsikring.

Fondssparing

Et alternativ til barneforsikring er å spare beløpet du ellers ville ha betalt for forsikringen. Hvis vi tar utgangspunkt i en årlig forsikringskostnad på 4.500 kroner for en barneforsikring med god dekning, og dette beløpet spares i 26 år i et aksjefond, kan resultatet være interessant.

Med en avkastning på 6 prosent ville sparebeløpet ha vokst til 230.000 kroner (etter skatt). Justert for inflasjon, vil dette tilsvarer 138.000 kroner i dagens pengeverdi (gitt en inflasjon på 2 prosent). Dette er ikke en enorm sum i forhold til hva en uførepensjon kan gi, men fordelen er at du med sikkerhet vet at det står en viss sum på kontoen.

Å bestemme seg for om man skal tegne barneforsikring eller spare beløpet, avhenger av familiens individuelle økonomiske situasjon, risikotoleranse og fremtidsutsikter. Det er viktig å gjøre en nøye vurdering og eventuelt søke profesjonell finansiell rådgivning før man tar en avgjørelse.

Livsforsikring

Mange foreldre velger å tegne livsforsikring, som også er et godt alternativ for å sikre barnas økonomiske fremtid dersom en eller begge foreldre skulle miste livet. I familier med bare en inntektskilde kan det ha stor innvirkning på familiens økonomi om en av foreldrene dør.  Livsforsikringspremien kan være høyere enn barneforsikringspremien, men utbetalingen er ofte betydelig høyere.

Oppsummert

Selv om Norge har et robust offentlig helse- og trygdesystem, har alvorlig sykdom eller skade potensialet til å skape økonomisk usikkerhet for familier. Barneforsikring er derfor ikke bare en måte å gi økonomisk trygghet, men også en investering i barnets fremtid, spesielt ved alvorlige ulykker eller sykdommer som kan føre til uførhet. 

Det finnes en rekke alternativer når det kommer til barneforsikring, med varierte dekninger og priser. Det er derfor viktig å sammenligne ulike tilbud for å sikre at du får mest mulig verdi for pengene, samtidig som du får den dekningen som best dekker din families behov. 

Ingen ønsker å tenke på at det verste skal skje, men ved å sikre barnet ditt gjennom barneforsikring, gir du dem et ekstra sikkerhetsnett som kan gi en uvurderlig støtte hvis det utenkelige skulle skje. 

Leo Lunde er en journalist med spesialfelt innen forbrukersaker, forsikring, reise og personlig økonomi. Han er også ansvarlig redaktør i Canariavisen.no

Hold deg oppdatert med de beste tilbudene året rundt

Send meg en e-post med pengebesparende tilbud og eksperttips

Les mer om Personvern