Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring - Få tilbud på de billigste og beste bedriftsforsikringene

Sammenlign og oppdag en mer omfattende og kostnadseffektiv forsikring for din bedrift – helt uten kostnad, og det tar kun to minutter.

Beste og billigste bedriftsforsikring
Leo Lunde
Publisert juli 9, 2023

Skrevet av Leo Lunde

Del på:

Ingen liker å betale mer enn nødvendig, spesielt ikke for forsikringer. Det kan dessuten være både tidkrevende og kjedelig å navigere seg gjennom jungelen av ulike bedriftsforsikringer og forsikringsselskaper. Med risikovurderinger, eiendomsverdier, skadestatistikk og type virksomhet å ta hensyn til, er det ikke lett å finne frem til den billigste bedriftsforsikringen. Eller? 

Her på Fornye.no har vi et klart mål: å gjøre det enkelt for deg og din bedrift å finne den mest effektive og billige bedriftsforsikringen, basert på dine behov. Det er tross alt bedre å være føre var enn etter snar, og forsikringer er ikke noe man kan overse som bedriftseier. 

Vi tar bort stresset med å sammenligne forskjellige tilbud og samler alt på ett sted. Vi har også laget denne guiden for å hjelpe deg med å velge den beste og billigste bedriftsforsikringen som dekker dine behov.  

Bedriftsforsikring
Bedriftsforsikring er ikke pålagt, men kan ofte spare arbeidsgiver for store beløp i visse situasjoner.

Slik finner du beste bedriftsforsikring

Fordi det finnes et hav av ulike bedrifter og forsikringer der ute, er dette en kategori der det er vanskelig å kåre én vinner som passer alle. Først og fremst lønner det seg å sammenligne de ulike tilbyderne opp mot type forsikring du trenger. 

Få tilbud fra ulike forsikrings­selskaper

Gratis og uforpliktende

I samarbeid med Tjenestetorget

Her er et lynkurs i ulike typer bedriftsforsikring og hva de dekker: 

 • Ansvarsforsikring: Dette er en viktig forsikring som beskytter bedriften mot krav om erstatning hvis noe bedriften har gjort fører til skade og tap for andre. Det kan inkludere fysisk skade, skade på eiendom eller økonomisk skade. Ved slike krav kan bedriften i ytterste konsekvens gå konkurs, så dette er en forsikring alle bedrifter bør ha. 

 • Yrkesskadeforsikring: Denne er lovpålagt og skal dekke skader, uhell, medisinsk invaliditet og i verste fall dødsfall. Yrkesskadeforsikring erstatter tap av nåværende og fremtidig inntekt for ansatte som blir skadet eller syke på grunn av jobben de gjør, men dekker også ménerstatning, erstatning ved dødsfall og eventuelle merutgifter. 

 • Helseforsikring: Enkelte bedrifter ønsker å gi sine ansatte tilgang på raskere og bedre behandling i det private helsevesenet. Dette kan være en meget god forsikring å ha, fordi den gjør bedriften din til en mer attraktiv arbeidsplass. 

 • Eiendomsforsikring: Å dekke bedriftens eiendeler, bygninger, inventar og utstyr mot tap eller skade gjøres av en eiendomsforsikring. Disse dekker gjerne også brann, tyveri, hærverk og naturkatastrofer, og er en forsikring alle bedrifter med verdifull eiendom eller utstyr bør ha. 

 • Bilforsikring for bedrifter: Som din private bilforsikring dekker disse kollisjoner, skader og ansvarsforsikring. Om bedriften har kjøretøy må de, i likhet med privatbiler, minst ha en ansvarsforsikring. 

 • Tjenestereiseforsikring: Om du eller dine ansatte reiser i jobben er det viktig å ha en forsikring som dekker ansatte på forretningsreiser. Disse kan også dekke medisinske utgifter i utlandet. 

 • Driftsavbruddsforsikring: Det er lite som er så skremmende som driftsavbrudd i en bedrift. Det kan føre til store tap og i verste fall konkurs, f.eks. etter brann eller vannskader. Med en driftsavbruddsforsikring dekker forsikringsselskapet det økonomiske tapet mens driften står stille eller blir rammet av uventede hendelser.

Hva påvirker prisen på en bedriftsforsikring?

Prisene vil ofte variere stort fra selskap til selskap, men det er noen fellesnevnere som påvirker prisen. Øverst på denne lista står risikoen din bedrift utgjør. Om din bedrift driver med sprenging av fjell er risikoen naturligvis høyere enn om du tilbyr konsulenttjenester. 

Her er noen faktorer som påvirker tilbudet på forsikring du kan få: 

 • Ansvarsforsikring: bedriftens virksomhet og antall ansatte, og risikoen i din bransje.  

 • Yrkesskadeforsikring: antall ansatte og årsverk, i tillegg til virksomhetens bransje. 

 • Helseforsikring: antall ansatte som skal forsikres og deres alder påvirker prisen. Det gjør også egenandelen eller andre begrensninger. 

 • Eiendomsforsikring: prisen avhenger av verdien på eiendelene, adresse, byggeår, materiale, størrelse og type virksomhet. 

 • Bilforsikring: som med vanlig bilforsikring er det bilmodell, årsmodell, antall kilometer, egenandel og kommunens skadestatistikk som ligger til grunn for prisen. 

 • Tjenestereiseforsikring: antall personer som skal forsikres og når denne gjelder, avgjør prisen.

Slik kan du finne billigste bedriftsforsikring

Det er mye du kan gjøre selv for å redusere prisen på ulike bedriftsforsikringer. Du kan for eksempel gjennomføre skadeforebyggende tiltak i bedriften, slik som å installere sprinkleranlegg på lageret eller innbruddsalarm fra et godkjent vaktselskap. 

Om bedriften har en lang og positiv historikk med tanke på skader på jobb, kan man også senke prisen på forsikringen. Et annet populært tiltak er å øke egenandelen. Det betyr også at du tar større risiko selv, dersom noe først går galt, men det kan senke prisen du betaler hver måned betydelig. 

Når du sammenligner ulike bedriftsforsikringer er det også viktig at du gir et tydelig bilde av bedriften din. Det kan være informasjon om ting som alarm, beskyttelsesutstyr, nyere og tryggere maskiner eller andre skadereduserende tiltak som gjør at risikoen blir lavere. Dette vil igjen påvirke prisen. 

Å ta seg god tid til å føre opp alt kan vise seg å spare bedriften for mye penger på bedriftsforsikring.

Fornye og spar

Men det viktigste sparetiltaket du kan gjøre, er å sammenligne ulike tilbydere, slik at du kan finne den beste og billigste bedriftsforsikringen. Du velger enkelt hvilke behov du har, og så lar vi forsikringsselskapene konkurrere om deg som kunde. Slik tvinger vi frem bedre priser og betingelser.

I forsikringsbransjen er det en kjent realitet at lojalitet sjelden lønner seg – selv om det helt klart kan lønne seg å samle forsikringene på ett sted. Når det kommer til å ha samme forsikringsselskap over lang tid, er det tvert imot: mange selskaper har en tendens til gradvis å øke prisene over tid.

Med Fornye.no kan du være trygg på at forsikringsselskapene konkurrerer om deg, og ikke omvendt. Så ikke la gamle avtaler tynge deg ned, forny din forsikring og få bedre avtaler i boks. Penger spart er penger tjent. 

Bildekilde: Freepik.com

Leo Lunde er en journalist med spesialfelt innen forbrukersaker, forsikring, reise og personlig økonomi. Han er også ansvarlig redaktør i Canariavisen.no

Hold deg oppdatert med de beste tilbudene året rundt

Send meg en e-post med pengebesparende tilbud og eksperttips

Les mer om Personvern