Hva koster en takstmann?

Hva koster en takstmann? Pris i 2024

En takstmann har som oppgave å utføre ulike takseringer. En taksering betyr å finne ut hvor mye noe er verdt, som for eksempel eiendom, bolig, hytte eller kjøretøy. Prisen for en takstmann varierer basert på hvilke tjenester man ønsker å få utført. En verditakst kan koste mellom 4000 og 8000 kroner, mens en boligsalgsrapport kan koste opp mot 25 000 kroner.

Hva koster en takstmann?
Marthe Frigaard
Publisert august 22, 2023

Skrevet av Marthe Frigaard

Del på:

Hva må man betale for de ulike tjenestene en takstmann utfører?

Ved hjelp av ulike skjema og rutiner kan takstmannen med sin kompetanse si noe om tilstanden til en bolig og hvor mye den er verdt. De fleste som ønsker en taksering av boligen sin, planlegger å selge den. Men det finnes flere grunner til at man kan ha behov for taksering. Det kan blant annet dreie seg om arveoppgjør, forsikringsoppgjør, lån og finansiering. Prisen for tjenesten takstmannen skal utføre, varierer utfra eiendommens størrelse og omfanget av arbeidet som skal gjøres.

Her er en liste over ulike tjenester en takstmann kan tilby og prisen på de ulike tjenestene:

  • Verdivurdering er en vurdering av verdien på boligen og utføres ofte av eiendomsmegler. Disse er ofte gratis og inngår i tilbud fra eiendomsselskapene som har til hensikt å sette deg i kontakt med meglerne. Verdien som settes er likevel en type takst, som vurderes med bakgrunn i en e-takst som sier noe om hva tilsvarende boliger er verdt i dagens marked.  

  • Verditakst – ikke helt det samme som en verdivurdering. Her legges det til grunn statistikk, beliggenhet, markedsforhold på tilsvarende boliger og nærhet til skole, transport og fritidsområder og skal si noe om hva boligen kan selges for. Denne rapporten inneholder i tillegg en enkel teknisk gjennomgang av boligen. Prisen for en verditakst ligger på rundt 5000 kroner for små leiligheter og opp mot 9000 kroner for større eneboliger

  • Boligsalgsrapport er en omfattende rapport som skal gi grundig og relevant informasjon om boligen i forbindelse med salg. Boligsalgsrapporter har en standard mal som alle takstmenn følger, og inneholder blant annet informasjon om elektriske anlegg, ventilasjonsanlegg og byggemeldinger. Det er en type tilstandsrapport som også inkluderer verdisetting. Prisen ligger et sted mellom 9000 og 25 000 kroner, og avhenger av størrelsen på boligen og hvor mange timer takstmannen bruker på jobben. 

  • Tilstandsrapport er en teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommens tilstand, og skal avdekke og dokumentere eventuelle feil og mangler. Denne rapporten koster rundt 8000 kroner for mindre leiligheter og opp mot 25 000 kroner for større eneboliger. 

  • Tilleggstjenester – takstmannen kan ta ekstra betalt for ulike tilleggstjenester som blant annet utforming av plantegninger, ekstra boenheter, kjøring til eiendommen og bompenger, innhenting av dokumentasjon og utskrifter etc. Prisene på tilleggstjenester varierer fra selskap til selskap, og utfra hva som er inkludert i grunnprisen.

Noen takstmenn arbeider med en fastpris, mens andre tar timebetalt. Det er derfor alltid en fordel å sjekke med ulike aktører slik at man finner det som passer best innenfor sitt økonomiske budsjett. 

Når trenger man de ulike tjenestene?

Det kan være mange grunner til at man ønsker å få boligen sin taksert. Det kan være alt fra at man ønsker å selge den, til at man ønsker å refinansiere boliglånet eller til bruk i en forsikringssak. Under finner du eksempler på hvilke tjenester man trenger i ulke scenarioer.

  • Ved salg av bolig – Når du skal selge boligen din trenger du ofte en verdivurdering utfra e-takst og hva markedsprisene ligger på. I tillegg vil det være gunstig å utarbeide en tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport, for å gi et bedre bilde av hvilken tilstand boligen er i og hva man som kjøper kan forvente.  

  • Ved arvet bolig og eierskifte – Her er det verditakst som er det viktigste å ha. Denne forteller deg hva det vil koste å bygge en tilsvarende bolig i dag, minus slitasje og eventuelle mangler eller skader, og gir til sammen et bilde av boligens markedsverdi.

  • Ved skilsmisse eller samlivsbrudd – her ønsker man gjerne en verdivurdering og en boligsalgsrapport. Her kan det bli vanskelig hvis en part skal overta boligen, og man ønsker ulike priser. Løsningen er ofte å bruke hver sin takstmann og komme frem til en mellomting. 

  • Ved salg av landbruk – her brukes det en egen landbrukstakst og denne er i en egen prisklasse og må avtales med takstselskapet. 

  • Ved skader kreves det en skadetakst som sendes til forsikringsselskapet, slik at de kan beregne hvor mye det vil koste å dekke skadene på eiendommen.

For å selge boligen din må du bestille en takstmann til å utføre en tilstandsrapport og eventuelt en boligsalgsrapport. Til sammen skal disse rapportene gi en grundig forklaring av den tekniske tilstanden til boligen.

Få gratis tilbud fra megler med en klar plan

La Fornye.no hjelpe deg med å innhente tilbud fra eiendomsmeglere i ditt nærområdet som håndterer hele prosessen. Du får kun tilbud fra velkjente og seriøse meglere.

DNB Eiendom
Notar
Aktiv Eiendom
Krogsveen
Eiendomsmegler1 (Av Sparebanken Sør)

Valg av takstmann

Før du bestemmer deg for takstmann, kan det være lurt å undersøke om vedkommende er SETA-sertifisert bygningssakyndig. Slik at du vet at den du velger har riktig kompetanse på området. Deretter avtaler du pris og dato for befaring og ferdigstillelse av rapporter.

Her kan du spare penger ved å innhente nødvendig dokumentasjon selv, som for eksempel dokumentasjon på kommunale avgifter, offentlige godkjennelser, brukstillatelse og utfylt egenerklæringsskjema.

Skal du ha takts og vurdering på leilighet i borettslag eller et sameie krever det andre type dokumenter i tillegg, som regnskap, vedtekter, fellesutgifter og annen informasjon fra fellesbygningen.

Kort oppsummert

Takstmann er en bygningssakyndig fagperson som kan gi deg tekniske vurderinger og verdianslag på eiendommen din. Denne vurderingen brukes som regel i forbindelse med salg av bolig. Takstmannen går gjennom eiendommen og sjekker våtrom, elektriske anlegg, rørsystemer, størrelsen på arealene, brannsikkerhet og andre viktige elementer ved boligen.

Takstmannen kan også vurdere og rangere tilstanden på boligen etter tilstandsgrader, og gi en grundig rapport over eventuelle feil, mangler, slitasje og vedlikeholdsbehov. Selv om det koster litt å få hjelp av en takstmann, er det et nyttig verktøy for å få en faglig og god vurdering av boligen din.

Marthe Frigaard

Marthe Frigaard er dyktig innholdsforfatter med et godt fotfeste innenfor tema hjem og bolig. 

Les alle våre guider innen eiendomsmegling

Hold deg oppdatert med de beste tilbudene året rundt

Send meg en e-post med pengebesparende tilbud og eksperttips

Les mer om Personvern